เว็บสล็อต การเจรจาสันติภาพเจนีวา: บทบาทของกีฬา

เว็บสล็อต การเจรจาสันติภาพเจนีวา: บทบาทของกีฬา

กีฬาเข้ากับการสนทนาสร้างสันติภาพได้อย่างไร? เว็บสล็อต การประชุมสันติภาพเจนีวาประจำปีเป็นการเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลในวันที่ 21 กันยายน หัวข้อในปีนี้คือ “สันติภาพไร้พรมแดน” วิทยากรจากทั่วโลกเสนอมุมมองและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำลายอุปสรรคทั้งทางกายภาพและที่สร้างขึ้นเอง 

แนวทางองค์รวมเพื่อสร้างสันติภาพ

แม้ว่ากีฬาจะไม่ใช่จุดสนใจของการประชุม แต่ได้มีการพูดคุยถึงหลายประเด็น ซึ่งมักจัดกลุ่มด้วยดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างสันติภาพ  วิทยากร Wala’ Alsmadi และ Zakaria EL Baba ซึ่งเป็นตัวแทนของGenerations For Peaceได้ยกตัวอย่างวิธีข้ามพรมแดนของผลกระทบ ความคาดหวัง และรุ่นต่อรุ่น พวกเขาเน้นย้ำว่ากีฬาสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญของสันติภาพสำหรับความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไรกีฬาเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ทำให้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างสันติภาพข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมและสังคม ” – ซาคาเรีย เอล บาบาคำปราศรัยของพวกเขาได้สำรวจเพิ่มเติมว่าเราแต่ละคนเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างไรโดย

การเป็นแบบอย่าง โดยครูที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดกับเรา ทุกคนต้องนำเป็นแบบอย่าง สร้างโอกาสเพื่อความสงบสุขในชีวิตประจำวัน กีฬาให้โอกาสในการขยายผลกระทบ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโค้ชและผู้นำชุมชนอื่นๆ ด้วยวิธีนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญของแนวทางแบบองค์รวมเพื่อสร้างสันติภาพบทบาทของปัจเจกบุคคลหัวข้อที่เกิดซ้ำอีกประการหนึ่งของการเจรจาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บทบาทของการกระทำของแต่ละบุคคลในการสร้างสังคมที่สงบสุข สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อเจ้าภาพการประชุมแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมผ่านช่วงเวลาของการไตร่ตรองอย่างเงียบ ๆ และการแลกเปลี่ยนสั้น ๆ กับเพื่อนบ้าน จำนวนเยาวชนที่มาร่วมงาน ทั้งในฐานะผู้นำเสนอและผู้ชม สะท้อนประเด็นนี้ และตอกย้ำพลังของแต่ละคนในการสร้างสันติภาพ ไม่ว่าอายุหรือสถานการณ์ใดในแง่นี้ กีฬาสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพลังอำนาจของแต่ละบุคคล ในขณะที่คุณสมบัติโดยธรรมชาติของกีฬาสามารถส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นผู้นำได้ แต่มันคือสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ช่วยให้เยาวชนพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ได้ โครงการหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการนี้คือ ความคิดริเริ่ม Line Up Live Upที่พัฒนาโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

หลักสูตรนี้เน้นย้ำถึงพลังของกีฬาในการปรับปรุงชีวิต

ของเยาวชนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขาตำแหน่งของกีฬาในการอภิปรายที่ใหญ่ขึ้นPeace Talks ประจำปีนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของทุกคนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเริ่มจากการกระทำเล็กๆ น้อยๆ กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้นำรุ่นต่อไป เนื่องจากกีฬาได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพ สิ่งสำคัญคือต้องสนับสนุนให้ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงนำกีฬามาอยู่ในแนวหน้าของการอภิปรายในอนาคตผู้ปฏิบัติงานทั่วโลกกำลังคิดและโต้เถียงกันเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านกีฬาในช่วงหลังเกิดโรคระบาดอย่างไร คำแนะนำรวมถึงการฝึกอบรมเสมือนจริง ฟื้นฟูกลุ่มคนหนุ่มสาวเพื่อเริ่มเล่น เริ่มโปรแกรมกีฬาที่บ้าน กีฬาบนเว็บ พัฒนาเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ทางไกลและออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ก่อนที่เราจะไปในทิศทางนี้ เราต้องหยุดและตั้งคำถามกับสมมติฐานของเราเสียก่อน

เยาวชนทุกคนรวมถึงผู้ที่อยู่ชายขอบสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมหรือไม่ การสัมมนาผ่านเว็บ การประชุมเสมือนจริง และเวิร์กช็อปเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของเด็กผู้หญิง ผู้หญิง และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเพศหลายล้านคนทั่วโลกที่เล่นและเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่มองว่าเป็นการเสียเวลา ไม่จำเป็น และเป็นอันตรายต่อพวกเขามากเพียงใด ภาพลักษณ์ในชุมชน? สามารถติดต่อกับคนหนุ่มสาวทุกคนโดยใช้แผนที่คล้ายกันได้หรือไม่? ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนให้ความสำคัญกับความต้องการ ความสนใจ และความต้องการของเด็กหญิงและสตรีหรือไม่? พื้นที่ทางกายภาพพร้อมสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่ออกแบบใหม่เหล่านี้โดยอิสระหรือไม่? ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีทรัพยากรและแนวความคิดในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุตรหลานหรือไม่

การกักกันภาคบังคับ การล็อกดาวน์ในประเทศ และข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเมื่อเราพยายาม “อยู่ใน” และ “มีชีวิตอยู่” การอยู่ที่บ้านและเข้ารับการฝึกกีฬาหรือการเล่นกีฬาคือความจริงอย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือโลกจะต้องแบ่งปันพื้นที่สาธารณะอีกครั้ง จากการล็อกดาวน์นี้ลางสังหรณ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงถูกกักตัวไว้ที่บ้านอีกครั้ง รูปแบบการเคลื่อนไหวของพวกเขาเปลี่ยนไป พื้นที่สาธารณะถูกเรียกว่า “ไม่ปลอดภัย” อีกครั้ง และสิ่งนี้ส่งผลกระทบกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมากที่สุด โรงเรียนปิด บริการสังคมหยุดชะงัก และการเคลื่อนไหวถูกตัดขาดเมื่อครอบครัวพักอยู่ในบ้านของพวกเขาโอกาสนอกบ้านในการศึกษา การฝึกอบรม การทำงานและการจ้างงาน การพบปะสังสรรค์ ความสุข สุขภาพ และความต้องการด้านความเป็นอยู่ที่ดีอื่นๆ กำลังลดน้อยลง บริการและสิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีเว็บสล็อต