เว็บสล็อต ได้เวลาคิดทบทวนการปกป้องในกีฬา

เว็บสล็อต ได้เวลาคิดทบทวนการปกป้องในกีฬา

เมื่อมีกรณีการกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด และการล่วงละเมิดทางเพศ เว็บสล็อต กับผู้ใหญ่ในกีฬามากขึ้น องค์กรกีฬาต้องคิดทบทวนแนวทางใหม่ในการปกป้องในกรณีที่องค์กรด้านกีฬาได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในการดูแลปกป้องผู้เข้าร่วมในกีฬาของตนจากอันตรายที่ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ จนถึงปัจจุบันได้มีการมุ่งเน้นที่การใช้นโยบายและขั้นตอนในการปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่

ที่ได้รับการคุ้มครอง (ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง)

เด็ก หมายถึงผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งได้รับการรับรองจาก 197 ประเทศผู้ใหญ่ที่ได้รับการ คุ้มครอง (ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง) คือบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นหรืออาจต้องการบริการด้วยเหตุผลด้านจิตใจหรือความทุพพลภาพอื่น ๆ อายุหรือความเจ็บป่วยและผู้ที่เป็นหรืออาจจะไม่สามารถดูแลได้ ตนเอง หรือไม่สามารถปกป้องตนเองจากอันตราย การล่วงละเมิด หรือการแสวงประโยชน์ที่มีนัยสำคัญได้เมื่อมีกรณีการกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด และการล่วงละเมิดทางเพศกับผู้ใหญ่ในกีฬามากขึ้น องค์กรกีฬาต้องคิดทบทวนแนวทางใหม่ในการปกป้องแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตอนนี้คือให้นึกถึงวิธีที่เราปกป้องทุกคนในองค์กรกีฬาของเราตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เด็ก คนหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมในกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่จัดโปรแกรมของเราซึ่งอาจพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เป็นการกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด หรือการล่วงละเมิดทางเพศ

องค์กรกีฬาบางแห่งกำลังตอบสนองต่อความจำเป็นในการปกป้องผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการป้องกันแยกต่างหากสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกีฬาโดยเฉพาะ ดังนั้นพวกเขาอาจมีนโยบายที่ปกป้องเด็ก อีกนโยบายปกป้องผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง อีกคนหนึ่งปกป้องนักกีฬา และอีกคนหนึ่งที่ปกป้องบุคลากรของกีฬาทั้งเงินเดือนและอาสาสมัครองค์กรด้านกีฬาจำเป็นต้องมีนโยบายและขั้นตอนการป้องกันที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการป้องกันจำนวนมากครอบคลุมประเด็นทั่วไป เช่น ระบบการรายงาน การจัดการกรณีศึกษา และขั้นตอนทางวินัยหรือไม่แทนที่จะทำซ้ำ บางทีองค์กรกีฬาและผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับบริการที่ดีกว่าด้วยนโยบายที่ครอบคลุมหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมความต้องการในการปกป้องเด็กและผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนในกรณีที่มีการใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา องค์กรด้านกีฬาแทบไม่ได้ทำงานร่วมกับเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับการคุ้มครองเท่านั้น ผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรกีฬาหรืออาศัยอยู่ในชุมชนที่องค์กรให้บริการอาจเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม

หรือล่วงละเมิดด้วยเหตุผลหลายประการ 

การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในสังคม มันเป็นวิธีที่เรากลายเป็นพลเมืองของโลก การศึกษาในกีฬาช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เราใช้ชีวิตตามปกติและสะท้อนให้เห็นในสนาม คอร์ท หรือที่ใดก็ตามที่เราเล่นกีฬา ด้วยความเข้าใจนี้ เราไม่เพียงแต่จะกลายเป็นพลเมืองของโลกเท่านั้น แต่เรากลายเป็นพลเมืองที่ต้องการโลกที่ดีกว่าและต่อสู้เพื่อมัน การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการไปโรงเรียนและได้เกรดที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังเริ่มต้นจากที่บ้านด้วย และนั่นเป็นสิ่งสำคัญในการก่อตัวผู้คนและวิธีที่พวกเขามองโลก การเสริมสร้างคุณค่าที่บ้านด้วยกีฬาเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการเรียนรู้และให้ความรู้แก่เด็กๆ ค่านิยมการสอน เช่น การไม่แบ่งแยก ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจนักกีฬา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความซื่อสัตย์ ไม่เพียงแต่สร้างนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โรงเรียนก็มีความท้าทายเช่นกัน เนื่องจากทุกวันนี้กีฬาได้รับการสอนโดยไม่มีจุดประสงค์ เพียงเพื่อให้เด็กไม่ว่าง หากพลศึกษาได้รับการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคน ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะที่พัฒนาขึ้นเองที่บ้านสามารถเสริมสร้างในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยช่วยให้บุคคลกลายเป็นคนที่พวกเขาต้องการและบรรลุใน

เวอร์ชันที่ดีที่สุด ในท้ายที่สุด ในประเทศอย่างโคลอมเบียที่มีปัญหาสังคมมากมาย ลูกบอลและค่านิยมเหล่านี้สามารถช่วยเด็กให้พ้นจากแก๊งค์ ความรุนแรง หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้นที่จำเป็นในการทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาและสันติภาพ กีฬาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ถูกกดขี่ สนามกีฬาหรือสถานที่เล่นกีฬาจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ และภูมิหลังมาพบปะกันเพื่อเล่น ดูทีม/นักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ หรือมีช่วงเวลาที่ดี หากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผลลัพธ์ก็คือการรวมเข้าด้วยกัน และด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา จะไม่มีความจำเป็นในการใช้ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้กีฬามีบทบาทที่ดีขึ้นในสังคม มันสามารถเริ่มต้นด้วยความคิดริเริ่มบนท้องถนน เช่น การสร้างการแข่งขันบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเล่นได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา และการแนะนำทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อเคารพแฟน ๆ ของพวกเขาในรูปแบบโต้ตอบ ไม่เพียงแต่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่: “ห้ามเหยียดเชื้อชาติ” ในขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนให้เห็นกีฬาและการกีฬาสำหรับองค์กรพัฒนาที่มีความหลากหลายมากขึ้นในพนักงานและคนที่ทำการตัดสินใจเว็บสล็อต