เว็บตรง

เว็บตรง เงินกู้อุดมศึกษาเพื่อเสริมทักษะ

เว็บตรง เงินกู้อุดมศึกษาเพื่อเสริมทักษะ

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา เว็บตรง (African Development Bank) ได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 154 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศกาบองในแอฟริกาตะวันตก เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพที่มุ่งส่งเสริมความพยายามของประเทศในการเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคในภาคส่วนที่มีศักยภาพการเติบโต โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาการศึกษาด้านเทคนิคมากกว่า 1,000 คนและนักศึกษาด้านเทคนิค 4,000 คนต่อปี กิจกรรมการปฏิรูปสถาบันและการพัฒนาทักษะจะเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา...

Continue reading...

เว็บตรง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเคลื่อนย้ายบุคลากรยังคงได้รับความนิยม

เว็บตรง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเคลื่อนย้ายบุคลากรยังคงได้รับความนิยม

German Academic Exchange Service เว็บตรง (DAAD) ให้การสนับสนุนนักวิชาการและนักศึกษาในปี 2018 มากกว่าที่เคยเป็นมา โดยมีจำนวนพุ่งสูงสุดที่ 145,000 คน การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาและนักวิชาการ 4% ที่ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุน...

Continue reading...